ضرورت حفظ جمهوری اسلامی با محتوای اسلامی
این مطلبی که الآن القا کرده‌اند به جوانهای ما که تا کی گریه و تا کی روضه و اینها!؟ بیایید تظاهر کنیم. اینها نمی‌فهمند روضه چیست؛ و این اساس [را] کی تا حالا نگه داشته است، این را نمی‌فهمند، و نمی‌شود هم بهشان بفهمانیم. اینها نمی‌فهمند که این روضه و این گریه آدم‌ساز است؛ انسان درست می‌کند. [ ادامه مطلب ]