غریب‎ترین و حیاتی‎ترین قسمت از گفتمان امام؛ درس‎هایی برای انتخابات
مصطفی امینی‎خواه: «ما نداشتیم یک جمعیتى که تعلیمات نظامى دیده باشند، و نه یک تجهیزاتى داشتیم. لکن یک چیز داشتیم و دنبال آن یک چیز دیگر؛ عقیده به اسلام، ایمان به خدا، قیام براى خدا که دنبال آن جمع شدن همه قشرها در زیر بیرق اسلام بود...» [ ادامه مطلب ]