چه باید کرد؟
محمد مهدی تهرانی: جریان عدالتخواهی قبل از سوم تیر یک جریان اجتماعی بود. اکنون اما به جریانی چند بعدی نیاز داریم نه تک بعدی. جریانی می‎خواهیم که مولفه‎های منفی راست‎گرایی را اصلاح کند، برای روابط اجتماعی من انقلابی الگو معرفی کند تا با برخورد غلط در کار فرهنگی و تبلیغات انتخاباتی جریانم را بد معرفی نکنم. نماد و انگاره‎هایی نو بسازد... [ ادامه مطلب ]