پیروان عیسی روح الله، بپاخیزید!
بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی‌ و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون (۱) خوشا به حال آنان که گرسنه و تشنه عدالتند؛ از آن رو که سیر نخواهند شد. (انجیل متی‌) خوشا به حال آنان که از بهر عدالت زحمت می‌کشند؛ به سبب آنکه مملکت آسمانی از آنهاست. (انجیل متی‌). [ ادامه مطلب ]